Uitnodiging bijeenkomst UNESCO Global Geoparken in Nederland

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging bijeenkomst UNESCO Global Geoparken in Nederland

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst UNESCO Global Geoparken in Nederland

 

Op 16 februari 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd over het UNESCO Geoparkenprogramma in Nederland, met het doel nadere informatie te verschaffen over dit programma en de aanvraagprocedure voor nieuwe geopark-initiatieven. De bijeenkomst is georganiseerd door het Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks (zie hieronder). Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen.

 

Datum en tijd: 16 februari 2016, 14.00-17.00

Locatie: De Geologische Dienst Nederland, Utrecht

 

Tijdens de bijeenkomst wordt de werkwijze van het Forum toegelicht en wordt de screeningsprocedure voor nieuwe aanvragen gepresenteerd. Ook zal aan de hand van bestaande voorbeelden het concept geoparken worden toegelicht. Daarnaast wordt de nieuwe status van geoparken, die sinds november alle onder het UNESCO geoparkenprogramma vallen (zie bijgaand persbericht), besproken.

 

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks

Het Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks heeft als doel de Nederlandse bijdrage aan UNESCO Global Geoparken te coördineren. Dit doet zij door middel van het stellen van een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe aanvragen, het uitvoeren van een eerste screening van de initiatieven op haalbaarheid, het uitbrengen van onafhankelijk advies aan de Nationale UNESCO Commissie over nieuwe aanvragen, en het verstrekken van informatie op nationaal niveau over het UNESCO geoparkenprogramma en de aanvraagprocedure.

 

In het Forum zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: de Geologische Dienst Nederland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NBTC Holland Marketing en de Nederlandse UNESCO Global Geoparken (vooralsnog alleen De Hondsrug). Ook is een aantal onafhankelijk deskundigen betrokken. Het Forum zal nieuwe aanvragen voor een Geopark in Nederland screenen op haalbaarheid voordat deze worden ingediend bij UNESCO. Haalbaarheid wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria. De belangrijkste hiervan zijn dat aspirant-gebieden geologisch internationaal onderscheidend zijn, een samenhangende samenstelling van gebiedselementen hebben en een (deels) beschermde status genieten. Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteit van het initiatief in relatie tot gebiedskenmerken, mogelijkheden voor educatie, onderzoek en duurzame ontwikkeling, en beheer van het gebied. Voldoende aanwezig lokaal draagvlak voor het initiatief is een ander criterium.

 

Aanmelding en contact

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Marike Bontenbal, Nationale UNESCO Commissie, via mbontenbal@unesco.nl. Graag zien wij dat u deze uitnodiging verder verspreidt binnen uw netwerk. Het definitieve programma voor de middag zult u t.z.t. ontvangen. Voor vragen kunt u mailen of bellen met Marike Bontenbal (070 4260266).

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.