Uitnodiging kick off Energiedialoog ministerie EZ

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging kick off Energiedialoog ministerie EZ

 

 

 

 

 

 

7 april |10.00 tot 14.00 uur |Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven
 

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken. De energietransitie kan de overheid niet alleen, dat móeten en gaan we samen doen. In de energiedialoog worden daarom alle Nederlanders (wetenschappers, bewoners, bedrijven, ondernemers) uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland. Laten we met elkaar het gesprek aangaan over welke keuzes we willen maken om in de toekomst een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te hebben.

 

Het ministerie van Economische Zaken nodigt u graag uit om op 7 april bij de kick off van de Energiedialoog aanwezig te zijn. Het ministerie gebruikt de resultaten uit de Energiedialoog voor het bepalen van het nieuwe energiebeleid 'Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050' (najaar 2016). In Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven worden tijdens de simultane kick off vragen, uitdagingen en dilemma’s rond de energietransitie besproken, elk vanuit een ander thema:

Rotterdam: thema Proceswarmte voor industrie, warmte voor de wijk
Hoe blijven we internationaal concurrerend als we tegelijk CO2-arm willen opereren?
Industrie: vernieuwen of verkleinen?
Kan klimaatneutraliteit een concurrentievoordeel zijn?
Kan heel Rotterdam met restwarmte van de industrie verwarmd worden?

Eindhoven: thema’s Vervoer en Kracht & Licht
Hoe ziet een duurzaam vervoerssysteem er in uw regio uit?
Welke energiebronnen spelen een rol? En wat kunnen we met bestaande infrastructuur daarvoor?
Kan elektriciteitsproductie volledig duurzaam? Of zijn er ook andere opties?
Hoe flexibel kan het gebruik van elektriciteit worden? Moeten we blijven salderen?

 

Leeuwarden: thema Warmte in de gebouwde omgeving
Wat betekent het om in een gasloze wijk te wonen?
Hoeveel energie willen we met zijn allen nog besparen?
Wordt warmte in de gebouwde omgeving een collectieve voorziening?

Deze en nog veel meer vragen kunnen aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten.

 

Het programma bestaat uit twee delen:
Plenair geeft minister Kamp het startschot voor de dialoog samen met de ambassadeur Energiedialoog. Vervolgens wordt globaal de keuzes voor de energievoorziening van de toekomst geschetst en welke dilemma’s dit oproept. Daarover gaan de aanwezigen in kleinere groepen in gesprek op zoek naar antwoorden, ideeën en opvattingen.

Wilt u meedoen? Meld u dan hier aan.
Het Energierapport 'Transitie naar duurzaam' kunt u downloaden via deze link.

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.