Uitnodiging presentatie onderzoek: Maatschappelijke afvalinitiatieven in beeld

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging presentatie onderzoek: Maatschappelijke afvalinitiatieven in beeld

Hoe kunnen we daar gezamenlijk meer ruimte voor creëren?

 

30 juni 2016 | 13u tot 17u | De Gelderlandfabriek* | Culemborg

 

 

 

 

 

 

Van harte nodigt Vereniging GDO u uit voor de presentatie van het onderzoek naar maatschappelijke afvalinitiatieven, dat de Wageningse student Bruno Lauteslager de afgelopen maanden voor GDO heeft uitgevoerd.

Afval is grondstof. Dat hebben niet alleen afvalinzamelaars, bedrijven en overheid in beeld. Ook bewoners zijn bezig met het hergebruik van afval. Alleen al in Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Rivierenland en Arnhem en omgeving hebben we rond de 90 maatschappelijke initiatieven gesignaleerd.

 

Voor zijn afstudeerproject aan Van Hall Larenstein heeft Bruno deze initiatieven in kaart gebracht, geanalyseerd wat zij doen, wat zij nodig hebben om hun projecten uit te voeren en te laten slagen, en wat de betrokkenheid is en kan zijn van lokale NME organisaties.

Enkele bewoners en NME-centra delen hun ervaringen, behoeften en wensen om te kunnen floreren. Daarna bespreken we hoe we samen we samen meer ruimte kunnen creëren voor dergelijke afvalinitiatieven en wat u daarin kunt betekenen in uw gemeente, regio of (landelijke) organisatie.

 

Programma

• 13.00 - 13.30 uur Inloop
• 13.30 - 13.45 uur Welkom
• 13.45 - 14.00 uur Presentatie onderzoek Bruno Lauteslager
• 14.00 - 14.50 uur Presentaties lokale initiatieven uit Heeg, Arnhem en Deventer
• 14.50 - 15.10 uur Aanpak NMCX Haarlemmermeer
• 15.10 - 15.35 uur Pauze
• 15.40 - 16.45 uur In groepen aan de slag met diverse vraagstukken van de initiatieven.
• 16.45 - 17.00 uur Reflectie op deze middag door Kracht in NL/MAEXchange en DuurzaamDoor.

Om 17.00 uur sluiten we de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Ruim 30 belangstellenden gingen u reeds voor.

We zien u graag op 30 juni!

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.