Uitnodiging werkgroep NME & Energie 8 december

Wiki NME Podium
 

Uitnodiging werkgroep NME & Energie 8 december

Over een kleine maand staat er weer een werkgroepbijeenkomst op de agenda! Op 20 september is de werkgroep voor het laatst bij elkaar geweest. Bijgaand stuur ik jullie nogmaals het verslag van die bijeenkomst.

 

Nu wil ik jullie graag van harte uitnodigen voor de volgende bijeenkomst op 8 december. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Over de exacte locatie zal ik jullie nog berichten.

 

De vergadering is (gedeeltelijk) gecombineerd met de werkgroep grondstoffen, omdat we denken dat er verhalen tussen zitten die voor alle NME’ers interessant zijn. We starten om 9.30 uur. Vanaf 11.00 uur zullen ook de leden van de werkgroep NME & Grondstoffen aansluiten (al zijn zij ook om 9.30 uur al welkom). We sluiten af rond 13.30 uur. De laatste onderdelen gaan primair over (zwerf)afval, dus de energiemensen kunnen besluiten om rond de originele eindtijd, namelijk 12.30 uur, afscheid te nemen.

 

  • Kennismaking en kennisdeling
  • onder andere over diverse landelijke ontwikkelingen relevant voor NME
  • Presentatie Energiek Moerdijk door Dimph Rubbens
  • Over de ervaringen van energiecoöperatie Energiek Moerdijk, die o.a. jaarlijks een duurzaamheidsweek in de gemeente organiseert, waarbij veel partijen betrokken zijn.
  • Presentatie monitoring en evaluatie lesmateriaal door de WUR
  • De wetenschapswinkel te Wageningen heeft met medewerkers en studenten van de WUR een monitoring- en evaluatieinstrument gemaakt voor toetsing effectiviteit van lesmateriaal voor PO en middelbaar onderwijs. Dit is gemaakt in opdracht van de werkgroep Zwerfafval. De onderzoekers Anne Remmerswaal en Bram ten Cate zullen de checklist, de richtlijnen en de monitoringtool presenteren
  • Ervaringen met pilots Afvalvrije School door Esther Veenendaal van Gemeente Schoon
  • Project Schone Rivieren en samenwerking IVN en NME-centra
  • Gastlessen en samenwerking met Nederland Schoon

 

Kortom, weer een interessant programma! Graag hoor ik voor 1 december of je aanwezig kunt en wilt zijn bij deze bijeenkomst. Dit was het voor nu. Ik hoop van jullie te horen.

 

Groeten,

Anna

 

ir. A.W. (Anna) Vanderveen
adviseur

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.