VVFG Fotografiewedstrijd en Symposium 25-11-2016

Wiki NME Podium
 

VVFG Fotografiewedstrijd en Symposium 25-11-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiewedstrijd Fysische Geografie

De Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG)organiseert haar eerste Fotografiewedstrijd met als thema’s: ‘Fysische geografie van Nederland’ en ‘Fysische geografie op de kaart’. Het winnende werk zal worden tentoongesteld in de vitrine in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht. Hier zal het VVFG symposium Fysische Geografie op de Kaart worden gehouden op 25 november 2016.

Bij deze wedstrijd gaat het om foto’s van landschappen en aardkundige fenomenen waarbij de maatschappelijke context ook van belang is. Het kan bijvoorbeeld gaan om zeldzame of bedreigde natuur, natuurherstelprojecten, andere positieve of negatieve ontwikkelingen in natuurgebieden en cultuurlandschappen.

 

De winnaars krijgen in ieder geval hun werk mee in groot posterformaat en een oorkonde van de VVFG. Foto’s met een korte beschrijving kunnen worden ingezonden naar vakvereniging.fg@gmail.com of kijk op www.vvfg.org. Bekijkt u graag of u de mogelijk winnende foto in uw verzameling heeft en stuur deze in!

 

drs. H.E. Bouter

Bestuurslid Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG)

www.vvfg.org

 

Symposium Fysische geografie op de kaart

Vrijdag 25 november nodigt de Vakvereniging Fysische Geografie u van harte uit voor haar jaarlijkse symposium aan de Universiteit Utrecht in de Universiteitsbibliotheek. Drie sprekers zullen de ontwikkeling en de mogelijkheden van Fysische Geografie op de Kaart vanuit verschillende thema’s toelichten. De kosten voor deelname bedragen €25 voor niet-leden, € 15 voor VVFG-leden en studenten hebben gratis toegang.

 

Programma

13:30 – 13:50 Inloop en aanmelding – met koffie en thee

13:50 – 14:00 Opening symposium – Dirk van Hout (LievenseCSO) – voorzitter VVFG

14:00 – 14:30 “Geomorfologische kaarten in een digitale wereld” – dr. Harry Seijmonsbergen – Universiteit van Amsterdam

“De ontwikkeling van geomorfologische kartering is de laatste tien jaar in een stroomversnelling gekomen. Traditionele visuele 3D-interpretatie van stereo luchtfoto’s is grotendeels vervangen door digitale en semiautomatische kartering. Daarbij is het gebruik van hoge resolutie multi-temporele digitale orthofoto’s en digitale terreinmodellen een must geworden. Deze ontwikkeling heeft er ook voor gezorgd dat geomorfologische karteringen steeds vaker worden toegepast in geodiversiteitsanalyses, biodiversiteitsonderzoek en onderzoek aan natuurgevaren”.

14:30 – 15:00 “What lies beneath” – dr. Tom Hengl – International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)

“We zijn er al helemaal aan gewend. Informatie over bijvoorbeeld het weer is vrij beschikbaar op het Internet, of via een smartphone-app. Ruimtelijke informatie over de bodem echter is vaak slecht toegankelijk of lastig te begrijpen. Het SoilGrids systeem maakt informatie over bodems van de wereld, zowel bodemsoorten als hun eigenschappen met diepte, vrij beschikbaar.”

15:00-15:10 VVFG Fotografiewedstrijd 2016 – drs. H.E. Bouter, bestuurslid VVFG

15:10 – 16:00 Pauze en rondleiding kaartenzaal – dr. Marco van Egmond – Conservator kaartenzaal Universiteitsbibliotheek Utrecht

16:00 – 16:30 “Nieuwe dimensies van de cartografie” – ir. Steven Ottens – Geodan

“De laatste jaren is cartografie een een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de communicatie en ons dagelijkse leven. Er zal worden ingegaan op de wijze waarop cartografie zich in de toekomst verder zal ontwikkelen en de wijze waarop het voor meer mensen binnen handbereik zal komen. Daarnaast zullen verschillende visualisatietechnieken, als 3D en VR aan de hand van de Basis Registratie Ondergrond toegelicht worden.”

16:30 – 17:00 Discussie en uitslag VVFG fotowedstrijd 2016

Foto’s kunnen nog ingezonden worden tot 20 november 2016.

17:00 – 18:00 Afsluitende borrel

 

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.