Aanpak Kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust gaat ook volop door in 2017

Wiki NME Podium
 

Aanpak Kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust gaat ook volop door in 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze waterambassadeur Anneke van Veen kreeg bij de landelijke RIONEDdag op 2 februari veel aanloop bij de kennistafel over watereducatie. Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van CNME de Zwanebloem/ Omgevingsdienst Midden Holland in Gouda lichtte zij de laagdrempelige aanpak toe. MEC Roosendaal houdt 15 februari een bijeenkomst over klimaatadaptatie, met de tuinbranche en woningcoöperaties in West-Brabant. En dit voorjaar organiseren wij twee sessies over watereducatie. Meer info volgt.

 

 

 
24-01-2017 t/m 28-01-2017
10-02-2017
22-03-2017
09-05-2017 t/m 12-05-2017
17-05-2017 t/m 17-05-2017
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.