Colofon

Colofon

Wiki NME Podium
 

NMEPodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SME Advies en Sectie NME en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Redactie NMEPodium

IVN Nederland

P/a Godsweerderstraat 2

6041 GH Roermond

Tel: 0475 - 386460

kenniscentrum@ivn.nl

 

Partners NMEPodium

 

IVN Nederland

IVN Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Actief leren en beleven staat hierbij centraal. IVN werkt samen met diverse partners en in opdracht van uiteenlopende opdrachtgevers; op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. De mensen bij IVN zijn actieve vrijwilligers en enthousiaste beroepskrachten, respectievelijk georganiseerd in de verenging en stichting IVN Natuur- en milieueducatie.

 

GDO

GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te betrekken bij duurzame ontwikkelingen. De huidige GDO-leden zijn gezamenlijk eigenaar van de grootste lokale NME-centra in Nederland en daarmee tevens één van de belangrijkste spelers in de lokale uitvoering.

Geen nieuwe NME-organisatie dus, want die zijn er al voldoende in Nederland. Een van de GDO-doelstellingen is om de sterk versnipperde NME-sector intensiever te laten samenwerken: de activiteiten zijn erg divers en er is te weinig samenhang.

 

Veldwerk Nederland

Stichting Veldwerk Nederland is hét kennis - en praktijkcentrum voor natuureducatie en -communicatie in Nederland. Zij brengen mens en natuur met elkaar in contact. Dat doen ze door intermediairs zoals kindercentra, basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, zorginstellingen, recreatiebedrijven, natuurorganisaties en NME-organisaties te ondersteunen bij het opzetten van zelfontdekkend leren van de buitenomgeving. 

 

SME Advies

SME Advies is een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. SME Advies begeleidt, initieert en ontwikkelt projecten rond het thema duurzaamheid binnen de werkvelden beleid, communicatie en onderwijs.

 

Sectie NME

Doel van de sectie NME is het vak NME lokaal, regionaal en landelijk op een vakkundige manier naar een hoger plan te brengen. Zij heeft daarbij het doel haar leden te helpen hun vak goed uit te voeren, ongeacht of het hun hoofd- of neventaak is en ongeacht of ze lokaal, regionaal of landelijk in het vakgebied actief zijn. De Vakgroep NME wordt organisatorisch ondersteund door de Vereniging van Milieuprofessionals.

 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Missie: leven van het land, geven om natuur

Het platteland levert ons voedsel. Het is ook natuur en landschap en de basis van een groene economie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan de balans tussen al die elementen. Daarbij betrekken we burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders. Met respect voor mens, dier en omgeving zorgen we samen met hen voor gezond voedsel. Voor waardevolle natuur en een mooi landschap waarvan iedereen ook in de toekomst kan genieten. En voor een sterke agrarische economie die internationaal succesvol is. We doen dat door vernieuwing te stimuleren. En door financiële ondersteuning te bieden, richting te geven, regels te stellen en toezicht te houden.

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.