De didactiek van onderzoekend leren bij natuuronderwijs

Wiki NME Podium
 
12 maart 2013

De didactiek van onderzoekend leren bij natuuronderwijs

Kerndoel bij het werken met natuuronderwijs anders in de basisschool :

 

Het kerndoel nummer 39 “De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.”

Komt bij het werken met paden buiten de school in zijn volle breedte aan bod. Er zijn nog diverse andere kerndoelen waar je met kinderen aan werkt zie www.tule.slo.nl voor alle kerndoelen en tussendoelen voor de basisschool.

 

Natuurbeleving

De volgende tekst is grotendeels ontleend aan en genomen uit:

"Groen verschiet" (natuurbeleving en natuuronderwijs bij acht - tot twaalfjarige kinderen), een onderzoek dat Marjan Margadant in samenwerking met Maya van Kempen heeft uitgevoerd en beschreven. Margadant constateert dat natuurbeleving vaak wordt onderschat en wel gezien wordt als een sausje over het programma of als iets voor de vrije tijd. Natuurbeleving is echter essentieel voor natuuronderwijs en natuuren milieueducatie. Beleving is meer dan gevoelens of emoties. Beleving is ook betekenis-verlening en  waardetoekenning. Dat maakt dat beleving uitermate belangrijk is voor welk leerproces dan ook. Zij stelt onomwonden " Leren zonder  belevingscomponenten levert loze kennis op. Dat wil zeggen kennis die niet geïntegreerd of verankerd is in de  persoonlijkheidsstructuur en van daaruit geen gevolgen heeft voor het handelen.

 

Zie verder het rapport: De didactiek van onderzoekend leren bij natuuronderwijs.

 

reageren op deze pagina

 

Delen |
 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.