Studiereis: Natuurlijk Dresden

Wiki NME Podium
 
26 februari 2017

Studiereis: Natuurlijk Dresden

Een stad die heel duidelijke groenkeuzes maakt is Dresden. Van dinsdag 9 mei t/m vrijdag 12 mei organiseren de vakbladen Groen, Vitale Groene Stad en Stedelijk Interieur een gezamenlijke groenreis naar deze prachtige, door natuur omgeven stad in de Duitse deelstaat Sachsen. De leiding van de reis ligt in handen van Jeroen Glissenaar, projectleider Urban Forestry van de gemeente Arnhem en beheerder van het prijswinnende Park Sonsbeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Glissenaar
Als visiting professor doceerde Glissenaar publieksparticipatie aan de TU Dresden. Tijdens zijn verblijf raakte hij geïnspireerd door de wijze waarop de stad aan de Elbe:

  • Groen inzet voor klimaatadaptatie (hittestress, droogte, neerslag);
  • De koppeling legt tussen natuurwaarden buiten de stad met het stedelijke ‘landschap’;
  • Het parkenbeleid vormgeeft en daarbij maximaal inzet publieksparticipatie;
  • Groen inzet voor het realiseren van sociale doelen (o.m. bewegen voor ouderen);
  • Een traditie van bosbouw integreert in stedelijk groenbeheer en daarmee ook nieuwe werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Tal van groenprojecten
Tijdens de studiereis loodst Glissenaar u in drie dagen langs tal van groenprojecten, van kleinschalig tot groot, binnen en buiten de stad. Lokale specialisten, praktijkdeskundigen en ook bestuurders delen hún kennis en ervaring met u en we ontmoeten een deskundige van de universiteit die uitleg geeft over het effect van groene maatregelen (klimaat, gezondheid, economie) die zijn genomen in Dresden.

Discussie
Aan het eind van elke dag reflecteert Glissenaar met u op de bezochte projecten, waarbij veel ruimte is voor discussie. Hij sluit de studiereis af met een workshop waarin u als deelnemer opgedane praktijkkennis direct toepast voor een maximaal leereffect.

Reisverslag
Om opgedane kennis thuis met collega’s te delen, voorziet de reisorganisatie in een verslag met belangrijkste lessen, met de vertaling naar uw eigen werkpraktijk.

U leert hoe:

  • U groen inzet als buffer voor water en koeling, om zo beter bestand te zijn tegen klimaatverandering;
  • U kunt omgaan met écht wilde natuur in de stad en biodiversiteit en stedelijkheid uitstekend samengaan;
  • U inwoners van uw gemeente het gevoel van eigenaarschap geeft over parken en natuurwaarden, en hoe u letterlijk natuur de stad binnenhaalt;
  • U ouderen en bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekt bij onderhoud en beheer van parken, en vooral het gebruik ervan;


Meer informatie


Prijs

€895* of €995

*Korting geldt voor abonnees van de vakbladen Groen, Vitale Groene Stad en Stedelijk Interieur, niet abonnees betalen 995,- euro.

 

reageren op deze pagina

 

Delen |
 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.