Wint jouw natuurheld de Heimans en Thijsse Prijs 2017?

Wiki NME Podium
 
01 maart 2017

Wint jouw natuurheld de Heimans en Thijsse Prijs 2017?

Nomineer jouw held vóór 15 maart

Ken je iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die je bewondert om zijn of haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Geef hem dan vóór 15 maart op voor de Heimans en Thijsse Prijs 2017.

 

Natuurbeleving

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer, en de Verkade albums. De Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw en een oorkonde. In 2013 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan VARA's Vroege Vogels; in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur (zie foto).

 

Voordracht

Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is hiervoor een formulier beschikbaar: je kunt het hier downloaden (word). Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs, dat ook op de website van de stichting staat. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2017 worden aangemeld, door het formulier te mailen naar frank.berendse@kpnmail.nl.

 

Meer informatie: Website Heimans en Thijsse Stichting

 

 

 

 

 

reageren op deze pagina

 

Delen |
 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.