Artbased environmental education

Wiki NME Podium
 

Artbased environmental education

Jan van Boeckel24 december 2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

Kunstgebaseerde natuur- en milieueducatie en onze gevoeligheid voor de natuur

 

In onze tijd is de band tussen de mens en de rest van de natuur steeds verder onder druk is komen te staan. Voor veel mensen is de natuur tot iets abstracts geworden. Met uitzondering van de tijd die ze op school doorbrengen besteden jongeren vandaag vrijwel elke minuut dat ze wakker zijn met hun mobieltje, iPad, tv of ander elektronisch apparaat. In zijn boek Het laatste kind in het bos spreekt auteur Richard Louv over het gebrek aan binding tussen kinderen en de natuur. Volgens hem lijden vele jongeren zelfs aan een “natuurtekortstoornis”. Eén generatie van nu, zullen de meeste mensen in de westerse landen meer tijd hebben doorgebracht in de virtuele wereld dan in de natuur. De kinderen van vandaag missen mogelijkheden om uit eerste hand, door directe ervaring, over de aarde te leren. Er is daarom een dringende behoefte innovatieve manieren te vinden om de sensitiviteit van kinderen voor de levende natuur te ontwikkelen en te voeden. Daarvoor moeten we uit de box denken. Hedendaagse schoenmakers moeten vooral níet bij hun leest blijven.

 

Want wat is de praktijk? Veel mensen werkzaam in de natuur- en milieueducatie zien kunst vooral als iets wat de deelnemers enthousiasmeert. Het maakt hun “los-in-hun-vel”, en daardoor beter ontvankelijk voor de over te dragen biologische kennis. Tegelijkertijd hebben veel kunstenaars het idee dat kunstbeoefening autonoom moet zijn en aan zichzelf voldoende heeft. L’art pour l’art. Iedere poging om kunst voor het karretje van een ander doel te spannen is verdacht.

 

Natuurlijk is deze voorstelling van uiteenlopende denk- en praktijkwerelden wat gechargeerd. In werkelijkheid zijn er tal van grijstinten.

 

In de jaren negentig begon een groep van kunstdocenten in Finland, zich bewust van de ecologische crisis, te onderzoeken of de kunst een rol kon spelen in het zoeken naar nieuwe manieren om de praktijk van de natuur- en milieueducatie te verbreden. Volgens Meri-Helga Mantere, die de term ‘kunstgebaseerde natuur- en milieueducatie in 1992 introduceerde, is het een benadering die de directe waarneming stimuleert, evenals het persoonlijke plezier – en soms ook de pijn – die uitgaat van het ervaren van de wereld vanuit het hart. Het wil de openingen bieden voor een grotere sensitiviteit, en kinderen en volwassenen helpen nieuwe en persoonlijke manieren vinden om hun natuurervaringen tot uitdrukking te brengen en met anderen te delen. Ervaringen die zowel mooi als lelijk kunnen zijn, vreedzaam én bedreigend.

 

Wat gebeurt er wanneer we pogingen om ons met de natuurlijke wereld te verbinden beginnen vanuit de kunst, en niet op basis van reeds vastgestelde wetenschappelijke kennis? Kunstzinnige processen stellen ons in staat de wereld indirect te benaderen. Het is een uitnodiging van het onverwachte, een tasten naar een weg vooruit. In het midden van de negentiende eeuw, schreef de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau dat als je echt iets wilt begrijpen, je het moet proberen te benaderen alsof het helemaal nieuw voor je is. “Als je echt de varens wilt leren kennen dan moet je je flora thuis laten. Je moet proberen los te komen van gewoonlijk kennis over die plant wordt genoemd.  .... Je moet je ervan bewust zijn dat niets is wat je dacht dat het was.” Bij het benaderen van de natuur van uit die grondhouding kan kunstgebaseerde natuur- en milieueducatie een grote bijdrage leveren.

 

Jan van Boeckel

 

Meer informatie: www.naturearteducation.org

 

Jan van Boeckel’s proefschrift "At the Heart of Art and Earth”. Is hier (gratis) te downloaden als PDF

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.