Buurtbaten

Wiki NME Podium
 

Buurtbaten

Hak van Nispen tot Pannerden13 juni 2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

Afgelopen week had ik een gesprek over ‘Afvalloze regio’ en al snel zaten we in een veel bredere discussie over schaalniveaus, de responsieve overheid, sturingsmechanismen en de rol van het onderwijs. Op weg terug naar kantoor kwam ik weer uit op het voor mij cruciale schaalniveau plek of buurt. Het blijkt dat mensen bereid zijn om zich te identificeren met hun plek en hun buurt, want daar ligt een stuk van hun identiteit en alle inspanningen zorgen ervoor dat hun plek of buurt mooier wordt (sociaal, economisch, ecologisch). En daar komen dus een gezond eigen belang en het algemeen belang samen.

 

Het blijkt dat die plek heel goed past bij de huidige tijd. In de initiatiefrijke samenleving is ruimte voor eigen initiatief. En dat gebeurt ook omdat wij burgers een beetje klaar zijn met de grote instituties zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, overheid etc., althans met het functioneren daarvan in een oude stijl. Op de terreinen van groen, zorg, energie en afval zijn er inmiddels vele honderden buurtinitatieven ontstaan en die werken heel erg goed. Buurtinitiatieven die in veel gevallen een eigen verdienmodel hebben weten te creëren.

 

Een prachtig voorbeeld vind ik de windmolen in Moerdijk. Bewoners hebben geïnvesteerd in de molen en krijgen een aantrekkelijk rendement van ca 4%. Maar de molen levert meer op en de overige baten worden geïnvesteerd in de buurt. Zo hebben investeerder en de hele buurt er baat bij. Het is een nieuw soort belasting, waar je graag aan meedoet omdat je als investeerder een goed rendement krijgt en ook nog eens geniet van de collectieve opbrengsten voor de buurt.

 

Als ik dan mijn gedachten helemaal de vrije loop laat, dan zie buurten voor mij waar de buurt verdient door een energiecorporatie met goedkope energie voor bewoners. Bewoners onderhouden zelf het groen waardoor er meer diversiteit komt en de buurt mooier wordt. Voor het groenonderhoud krijgen zij financiële steun van de gemeente. De buurt streeft er naar afvalloos te zijn, door de aantrekkelijk gescheiden reststromen te verkopen. Op die manier kan de afvalstoffenheffing naar €0,-. En er is een zorgcorporatie, zodat bewoners betaald voor elkaar kunnen zorgen. Een deel van alle baten investeren we als ’buurtbaten’ weer in de eigen buurt. Volgens mij is deze verandering nu al gaande. Ik besef dat het niet overal zo zal werken en ook dat er dingen mis zullen gaan, maar dat is niet erg. We worden weer samen-leving en dat vind ik een aantrekkelijk vooruit zicht.

 

Hak van Nispen

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.