Groen Gaat Goed

Wiki NME Podium
 

Groen Gaat Goed

Hak van Nispen tot Pannerden15 februari 2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

Het is prachtig om te zien dat de aandacht voor groen hand over hand toeneemt. Opeens is groen weer overal goed voor: voor luchtkwaliteit, voor het tegengaan van obesitas, voor de bijen, voor natuurlijk voedsel, voor het tegengaan van eenzaamheid, voor de zorg, voor spelen in de natuur en zelfs voor de sociale cohesie. Nu wisten we dit allemaal al, maar doordat alles nu eens bij elkaar komt kunnen we ook met recht aantonen dat het werkt. De verhalen van wetenschapsjournalist Mark Mieras liegen er niet om. We worden gezonder en voelen ons gezonder door groen. En ook de factsheet van Agnes van den Berg voor IVN met alle wetenschappelijke bewijslast voor het effect van groen is klip en klaar.

 

Groen Dichterbij

In 2012 zijn IVN, Oranje Fonds, Buurtlink en SME Advies begonnen met het programma Groen Dichterbij. Mede door de steun van de Nationale Postcode Loterij was het mogelijk dit programma uit te voeren en konden we 800 groene buurtinitatieven in het land steunen met ontmoeten, onderling delen van kennis, prijzen en andere vormen van waardering. Naast de factsheets en de films zijn er ook twee onderzoekspublicaties ‘Hoe groen goed doet” en ‘Een goed klimaat voor buurtinitatieven”. Beide publicaties zijn nuttig, vol met praktische tips. Al deze kennis is nu breed beschikbaar en nog steeds blijven we via bijeenkomsten, website en sociale media de kennis delen.

 

Goedkoop, leuk en gezond

We kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar misschien heeft groen Dichterbij toch wel een duwtje gegeven aan een nieuw bewustzijn dat groen werkt. En dat groen eigenlijk een heel goedkoop middel is voor een leuke en gezonde samenleving. In elk geval zien we mooie initiatieven zoals:

  • Groene schoolpleinen programma van Fonds 1818, waardoor al meer dan 200 basisscholen een groen schoolplein aan hebben kunnen leggen. Lees het evaluatierapport van SME Advies hier.
  • Groen doet goed programma van de provincie Zuid-Holland, met als doel dat meer kinderen in aanraking komen met natuur en dat stadsnatuur stepping stones vormen naar de natuur in het buitengebied.
  • Groen Verbindt programma van het Oranje Fonds dat tot doel heeft om de verbinding van verzorgingshuizen en asielzoekerscentra met groen te maken.
  • Grijs Groen en Gelukkig programma van IVN met steun van de Nationale PostcodeLoterij om ouderen en groen te verbinden. Tenminste 10.000 ouderen moeten door het genieten van groen een gelukkigere oude dag krijgen.
  • Groene gezonde ziekenhuizen programma van vele gezondheidspartners samen met IVN en andere groene partners.
  • Tien Tilburgse Tuinen project van 13 volt, Universiteit Tilburg, Kant, IVN en SME Advies heeft laten zien dat in twee sociaaleconomisch zwakkere wijken in Tilburg er veel kan ontstaan door samen te werken aan groen. het begon met ene tuin en ging verder met een wandelgroep, en dramagroep en zelfs een eigen Groenewoud Academie waar bewoners colleges volgen.

 

Als we zien dat de samenleving groen weer weet te waarderen en we de positieve effecten daarvan gaan merken, dan wordt de samenleving een beetje gezonder en leuker. Het is goed om te zien dat het planten van zaadjes werkt.

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.