Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Wiki NME Podium
 

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Stan Frijters07 maart 2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

Dit is het motto bij het praktijkgericht onderzoek van Stoas Vilentum-Hogeschool Wageningen samen met vier scholen en de twee Universiteiten. De eerste fase in het onderzoek is afgesloten en de resultaten worden nu beschikbaar gesteld.

 

Sinds de jaren 60 is er in het Nederlandse onderwijs aandacht voor natuur en milieu. Historisch bezien tendeert duurzaamheidsonderwijs naar een integrale benadering van inhouden, leeromgeving en pedagogisch-didactische aanpak. De implementatie van duurzaamheid in het onderwijs is daarom meer dan curriculumuitbreiding of het invoeren van nieuwe vormen van didactiek. Ook de omgeving waarbinnen leerlingen, studenten en medewerkers werken is van groot belang om duurzaamheid effectief te implementeren. Te denken valt dan aan natuur (beleving) maar ook participatie in authentieke duurzaamheids activiteiten in de (school) omgeving.

 

Recente studies beschrijven deze nieuwe pedagogische perspectieven en andere manieren van leren. Leren voor Duurzame Ontwikkeling zoals door UNESCO beschreven is hierbij een richtinggevend concept. De implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in het onderwijs is ingrijpend van aard. Het gaat om het verwerven van een disciplineoverstijgende manier van denken en handelen. De omgeving (binnen en buiten de school) waarbinnen geleerd wordt en de competenties van opleiders (binnen en buiten de school) zijn van belang om LvDO effectief te implementeren. Binnen het NRO project 'Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling' zijn uitgangspunten voor LvDO uit de literatuur en onderzochte LvDO-werkpraktijken in vmbo en mbo binnen een consortium van scholen en onderzoekers vertaald naar ontwerpcriteria voor leeractiviteiten. Hiermee zijn voor het eerst concrete ontwerprichtlijnen voor leeractiviteiten voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling geformuleerd. De eindproducten, een folder en een handleiding, beschrijven de onderzoeksresultaten op een zeer toegankelijke wijze en geven met de geformuleerde ontwerprichtlijnen aanwijzingen voor het ontwerpen van leeractiviteiten in en buiten de school. Voor onderwijs ondersteuners worden hiermee ook perspectieven geschetst voor de manier waarop zij kunnen bijdragen aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het onderwijs.

 

Over dit onderwerp is 12 mei een 2016 Landelijke conferentie:

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

 

Locatie: Stoas Vilentum-Hogeschool Wageningen

Meer informatie: www.stoasvilentum.nl/leren-voor-duurzame-ontwikkeling

Projectleider: Stan Frijters, s.frijters@stoasvilentum.nl

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.