Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

Wiki NME Podium
 

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

Hak van Nispen tot Pannerden13 februari 2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

Op maandag 6 februari 2017 ondertekenden Eco-Schools Nederland, IVN instituut voor duurzaamheid en natuureducatie en Perspectief op Energie een samenwerkings­overeenkomst voor de verduurzaming van scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Doel van de samenwerking is dat 10% van alle scholen in de drie noordelijke provincies structureel met duurzaamheid aan de slag gaan en dat zij het door de Verenigde Naties erkende duurzaamheidskeurmerk Eco-Schools behalen.

 

Aanleiding

Een groot aantal kinderen groeit op in een consumptiemaatschappij waarin de groei van de economie belangrijker is dan de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van mensen. In een duurzame samenleving zijn de elementen mens, milieu en middelen in balans. Via het programma Eco-Schools leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een goede leefomgeving nu en straks, hier en elders. Op dit moment hebben 36 van de 123 deelnemende scholen het Eco-Schoolskeurmerk.

 

Samenwerking

De samenwerkende partners ondersteunen scholen die willen deelnemen actief met energiekennis, natuur- en milieueducatieve materialen, activiteiten en procesbegeleiding. Scholen die kiezen om een duurzame school te worden, bepalen zelf met welke thema’s zij aan de slag gaan. De keuze wordt gemaakt op basis van de Eco-scan die de school uitvoert. Leerlingen, docenten en het management in het Eco-team kiezen samen wat ze aanpakken en hoe. De samenwerkende partijen ondersteunen de school gericht op de onderdelen waar de school duurzamer wordt. De thema’s worden verbonden met het curriculum van de school en met de maatschappij. Met de procesbegeleiding lopen de scholen via 7 stappen in circa twee jaar naar de audit voor het keurmerk.

 

De ondertekening vond plaats in het Duurzaamheidscentrum Assen.

 

Eco-Schools

Eco-Schools is het door de VN erkende keurmerk voor duur­zame scholen. Wereldwijd zijn er 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland zijn er 123 deel­nemende scholen. Eco-Schools helpt scholen om duurzaamheid van binnenuit te realiseren. Leerlingen, mede­werkers en management zorgen samen dat leren voor duurzaamheid hand in hand gaat met een goed beheer van de school en goed werkgever­schap. In gemiddeld twee jaar tijd heeft de school het keur­merk en daarna volgt iedere twee jaar hercontrole.

 

IVN, instituut voor duurzaamheid en natuureducatie

IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder weg. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. IVN verzorgt in de nationale parken de educatie en voorlichting. Landelijk coördineert IVN de natuur- en milieueducatie. De vereniging IVN heeft 17.000 vrijwilligers verdeeld over 175 afdelingen in het land en een beroeps­organisaties voor de actieve ondersteuning in de provincies.

 

Perspectief op Energie

Perspectief op Energie wil de eigen ervaringen met duurzaamheid inzetten voor projecten waarbij betrokkenheid voelbaar is. Samen onderzoeken welke impact jij hebt op de leefbaarheid van de aarde. En aan de slag gaan om als samenleving op een toekomstbestendige, duurzame manier met de aarde om te gaan.

 

Hak van Nispen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ondertekening Eco-Schools © Timanca IVN Drenthe

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.