Nieuwjaarsfabel

Wiki NME Podium
 

Nieuwjaarsfabel

Jeroen Onck06 januari 2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Alle klimaatbeesten waren naar de grote eik gekomen. Voor de nieuwjaarstoespraken, én om elkaar oprecht een gelukkig jaar te wensen. De Uil vertelde een ingewikkeld verhaal over graden,  percentages en de betekenis daarvan voor het bosklimaat. De klimaatbeesten knikten daar instemmend bij. De meesten snapten het maar half, maar iedereen begreep dat er nu écht iets gedaan moest worden, vooral om verminderde vruchtbaarheid bij muizen te voorkomen.

 

De Eekhoorn had een prachtig plan. Ook dat was erg ingewikkeld. Het kwam er op neer dat als iedereen nu een nootje doneerde er straks gratis nootjes in overvloed zouden zijn, niet alleen voor de klimaatbeesten, maar ook voor de bedelbeesten in het ontwikkelingsbos. Alle klimaatbeesten applaudisseerden luid voor de Eekhoorn. Daarna was het tijd voor een hapje en een slokje. De Specht sprak zijn zorgen uit over het te verwachten tekort aan opslagcapaciteit voor nootjes. De Bever gaf hem een kaartje van Bevers Bouwbedrijf. De Boshoen luisterde belangstellend naar het aanbod van de Vos. Die wilde zijn hol beschikbaar te stellen voor een voorlichtingsavond voor muizen. De Mol had een slokje te veel op en verkondigde luidkeels dat hij het probleem niet zo zag. Werkelijke verandering kwam toch altijd van onderaf. Als iedereen gewoon zijn eigen gang ging was er niets aan de hand. De Mier was er juist van overtuigd dat ze de problemen samen moesten oplossen.

 

De Eekhoorn zuchtte erg diep toen de Ekster verkondigde dat hij echt niets ging veranderen zolang de bedelbeesten in het ontwikkelingsbos op de oude voet voortgingen. De Kikker luisterde beleefd naar de Ringslang. Deze had een padenplan opgesteld waarmee de dieren het bos voor elkaar konden ontsluiten. Hierdoor zou het opnieuw niet nodig zijn het wiel uit te vinden. De kikker wierp tegen dat de huidige infrastructuur nog prima voldeed en dat niemand er beter van zou worden als iedereen maar een beetje in elkaars vijver ging vissen. Het Konijn en de Haas waren het roerend met elkaar eens dat er nu actie moest worden ondernomen. Het gaf geen pas de problemen bij de toekomstige generatie neer te leggen. Maar waar het Konijn er voor koos de jeugd nog niet met volwassen problemen te confronteren was de Haas  juist van mening dat je niet vroeg genoeg met klimaateducatie kon beginnen. De Das vertelde aan iedereen dat veranderde beleidsprioriteiten in de burcht voor alle klimaatbeesten gevolgen zouden hebben, hij mocht er nog niet veel over zeggen, maar in ieder geval was nog niet duidelijk wat de gevolgen precies zouden zijn.

 

Dat nieuws viel niet bij iedereen in goede aarde. De Gaai had moed verzameld, hipte naar een wat hogere tak en schraapte zijn keel om aandacht te vragen: Lieve klimaatbeesten, ik ben ontzettend blij dat ik ook dit jaar weer met jullie mag werken aan ons prachtige bos. Ik weet, onze verschillen zijn groot, en we zijn het zelden over alles eens. Maar je moet wel gek zijn (hij probeerde daarbij niet al te nadrukkelijk naar de aangeschoten Pimpelmees te kijken die ondersteboven aan een tak hing) om niet te zien hoe fantastisch we het ook dit jaar weer met elkaar kunnen maken. Ik wens jullie allemaal een geweldig 2014!

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.