Regels frustreren vergroening buitenruimte

Wiki NME Podium
 

Regels frustreren vergroening buitenruimte

Chantal Overgaauw03 juli 2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

Het is het Jaar van de Groene Kinderopvang. Kinderen gedijen goed in een groene omgeving en steeds meer kinderopvangcentra en scholen vergroenen daarom hun omgeving. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vooral in de kinderopvangsector krijgen organisaties die het initiatief nemen tot vergroening te maken met wet- en regelgeving die een veilige speelomgeving afdwingt. Dat staat soms op gespannen voet met de risico’s die meer beestjes en planten met zich meebrengen.

 

Insecten

Een groene speelomgeving brengt risico’s met zich mee. In een groene omgeving met  hoogteverschillen, bomen, zand, modder en water kunnen kinderen vallen en vies worden. Meer bloemen betekent meer insecten. Struiken dragen soms besjes die in een onbewaakt moment gegeten kunnen worden. En wat te denken van brandnetels (voor thee of salade), waterpartijen en vuurplaatsen?

 

Brandnetels

Voor al deze risico’s bestaan geen duidelijke richtlijnen. Er is een verplichte risico-inventarisatie, maar de goedkeuring ervan is subjectief. Het gevolg is dat directie, management en medewerkers van opvangorganisaties met vragen aankloppen bij Veldwerk Nederland. Brandnetels in een tuin bijvoorbeeld zijn leuk. Je kunt er soep mee maken of thee en het trekt vlinders aan. Maar peuters kunnen zich eraan prikken of erger nog, erin vallen. Dan rijst de vraag: vanaf welke leeftijd kun je brandnetels in de tuin hebben? Wat is verantwoord? Vanaf  2, 4 of 6 jaar? En wat doe je met giftige bessen? Moeten die weg of moeten peuters leren die niet in de mond te steken? Kan dat als ze zojuist hebben geleerd dat je bessen kunt eten?

 

Aanvaardbare risico’s

‘Er wordt gemopperd over de starre houding van de GGD’, aldus Marc Veekamp, accountmanager Kinderopvang Veldwerk Nederland.’. ‘Maar dat is niet altijd terecht. De kinderopvang moet zelf de risico’s in kaart brengen en aangeven hoe zij daar mee om gaat. Het is goed dat de GGD daarover vragen stelt, dat houdt je scherp. Wet- en regelgeving staat de realisatie van meer natuur bij kinderen niet in de weg, wel de interpretatie ervan.’

 

Vaste regels omtrent de inrichting van een groene buitenruimte is volgens Veekamp niet te doen. ‘Neem het voorbeeld van de brandnetels. Dan zou je moeten vaststellen: leggen we grens bij één brandnetel? Of bij honderd? En hoe controleer je dat?’ Volgens Veekamp moeten de opvangbranche en de GGD er samen uitkomen. ‘Ik vind het belangrijk dat de praktijk en de GGD in een gemeenschappelijk kader gaan denken. Zowel GGD als kinderopvang moeten natuur leren waarderen en leren omgaan met aanvaardbare risico’s. Dan heb je het over de inhoud en dat wordt niet vastgelegd in wet- en regelgeving.’

 

Groen Cement

Er zijn kinderopvangorganisaties die het voortouw nemen. Door te voldoen aan het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement. Of door met de kinderen de hele middag buiten te zijn, zoals bij de natuurbso’s Struin (Nijmegen), BSO Wijs! (Driebergen) en De Fuut (Culemborg).

 

Training medewerkers

Organisaties die willen vergroenen doen er goed aan zelf het kader aan te geven waarbinnen ze werken. Veekamp: ‘Beschrijf wat je een aanvaardbaar risico vind in je risico-inventarisatie en waarom. Veldwerk Nederland kan helpen bij het verwoorden van de aanvaardbare risico’s  en kan management en medewerkers trainen bij het hanteren van de dilemma’s die ze tegenkomen buiten en in de natuur.’

 

Management Kinderopvang

De kinderopvang moet volgens Veekamp zelf zoeken naar de grenzen en aanvaardbare risico’s in een groene speelomgeving. Om de sector daarbij te helpen, startte Veekamp in mei dit jaar rubriek Groen versus Regels in het vakblad Management Kinderopvang. Daarin worden vragen behandeld van organisaties uit de kinderopvang die kampen met het spanningsveld tussen vergroening en wet- en regelgeving. In de rubriek wordt op de verhalen gereageerd door deskundigen van de GGD of mensen die inhoudelijk expertise hebben, zoals ontwerpers en beheerders van natuurlijke speelplaatsen of deskundigen in insectenbeten.

 

Input voor de rubriek bleef echter minimaal.  Ondanks het vele gemopper over de GGD bleken weinigen genegen zich publiekelijk te willen uitlaten over hun frustratie omtrent het contact met de GGD, wellicht uit angst hun relatie met de dienst te schaden.

 

Rol GGD

Marc Veekamp is er duidelijk over: de sleutel voor de oplossing ligt bij de GGD. ‘Wanneer de GGD zich uitspreekt voor het belang van aanvaardbare risico’s van kinderen ontstaat er ruimte voor al die ondernemers die natuurbeleving verder willen brengen. ‘Maar helaas zegt de GGD daar niet voor verantwoordelijk te zijn. De GGD ziet zichzelf als uitvoerder van de wet en niet als inhoudelijk adviseur.’

 

Meer lezen over vergroening van kinderopvang?

In september verschijnt het boek Groene kinderopvang, van Slakkenhotel tot natuur-BSO. In het boek beschrijven Marc Veekamp en Bowine Wijffels de Groene kinderopvang in Nederland en geven zij een overzicht van veertig toonaangevende groene locaties.

 

Lees ook:

Groen Kennisnet

Regels voor de buitenruimte

Kind van Nature

 

Een groene speelomgeving betekent meer onderhoud en toezicht. Chantal Overgaauw kan ondersteunen met tekst en communicatie om draagvlak te creëren bij ouders, medewerkers, leerlingen en buurtbewoners en hen zo te betrekken bij vergroening van de speelomgeving. Kijk voor meer informatie op www.woordlicht.nl

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.