Reisleiders in Duurzaamheid

Wiki NME Podium
 

Reisleiders in Duurzaamheid

Hak van Nispen tot Pannerden16 maart 2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

De afgelopen twee jaar kom ik steeds meer partijen, of beter mensen, tegen die het lastig vinden om een weg te zoeken in de wereld van duurzaamheid én in de wereld van de energieke samenleving, (twee werelden die voor mij bij elkaar horen). Wie kan hen op weg helpen en ze leiden naar de plaatsen waar we naartoe willen?

 

De begrippen 'duurzaamheid' en 'energieke samenleving' worden veelvuldig gebruikt en allemaal geven we er onze eigen invulling aan. Als het onduidelijk wordt, dan komt al snel de opmerking: "ja, dat hoort bij de transitie of de verandering waar we inzitten. We weten het allemaal even niet en zijn op zoek naar een nieuwe situatie die echt anders is dan de oude situatie". Maar ja, wat kan ik daarmee? Als bedrijf, overheid, maatschappelijke organisatie of groepen bewoners wil je toch enig houvast hebben. Je wilt duidelijkheid hebben wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we samen op pad kunnen.

 

Concrete praktische aanpak

Als adviseurs bij SME Advies merken we dat in die onduidelijkheid er behoefte is aan iemand die de helpende hand biedt. Er is een grote behoefte is aan concrete praktische aanpakken. Laten we een paar dingen doen die werken. Maar dan het liefst wel dingen waar we op voort kunnen bouwen. En niet een vlucht in losse projectjes. Als het goed is zijn het stuk voor stuk stapjes in de reis naar duurzaamheid. Van iedere stap leren we weer en zo kunnen we de volgende stap op onze reis zetten. Als we dat goed doen, dan kunnen we met recht zeggen 'actions speak louder than words'.

 

De activiteiten die we ontplooien om een duurzamere samenleving te krijgen hebben te maken met complexe duurzaamheidsproblemen. Dit vergt ook dat we alle spelers samen nodig hebben om deze complexe problemen te lijf te gaan. Dit leidt tot vormen van samenwerking waar we een paar jaar geleden nog niet van gehoord hadden. En nu zien we dat er in de energieke samenleving bijna een honger is naar die nieuwe samenwerkingen. Ongeacht of de partijen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties of bewoners zijn, blijkt nu dat we als mensen in de energieke samenleving moeten samenwerken. Daartoe moeten we leren om met elkaar samen te werken. Samenwerken om oplossingen te vinden voor problemen die niet alleen met geld, regelgeving of techniek aangepakt kunnen worden.

 

De mens staat weer centraal

De reis naar duurzaamheid is dus een continu leertraject van nieuwe vindingen en nieuwe vormen van samenwerken. Wij zijn blij om te zien dat de mens weer centraal komt te staan en dus dat de inzet van sociaal instrumentarium en gedrag weer 'mag'. Zonder mensen is er onvoldoende draagvlak voor vergaande verandering en zonder mensen worden de nieuwe technieken ook niet uitgevoerd.

 

Bij SME Advies werken we al bijna 40 jaar aan de rol van de mens bij milieu en duurzaamheid. Ons motto Duurzaamheid is Mensenwerk staat nog fier overeind. Vanuit dit motto en vooral onze expertise kunnen wij voor veel zoekende partijen fungeren als reisleider. Wij zijn al op vele plekken geweest. Plekken ook waar u met uw organisatie misschien naartoe onderweg bent. Wij helpen u met het proces (=de reis), de instrumenten (=de bagage ) en de doelen (=bestemming). Als uw reisleider wensen wij u een goede reis!

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.