Samen leven in de energieke samenleving

Wiki NME Podium
 

Samen leven in de energieke samenleving

Hak van Nispen tot Pannerden04 mei 2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

In onze ‘Energieke Samenleving in wording’ zie ik dat er een systeemverandering gaande is. Een verandering die net als alle veranderingen gepaard gaat met de pijn van het afscheid nemen van het oude, terwijl je nog niet goed weet of het nieuwe wel biedt wat je hoopt. Het nieuwe is ook nog niet optimaal. Logischerwijs dat er weerstand is bij mensen die liever vasthouden aan het bekende.

 

En toch denk ik dat er een beweging op gang is gekomen die meer te stoppen is. Als burgers willen we wel afscheid nemen van oude systemen waar we niet blij meer mee zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grote banken met hun bonussen, de pensioenfondsen die ons pensioen niet meer kunnen garanderen, de woekerpolissen bij verzekeraars, subsidies die te weinig effect sorteren en een overheid die doet alsof ze weet wat goed voor ons is. Dit willen we niet meer. De crisis die in 2008 begon heeft de beweging versterkt van mensen die impliciet willen dat het anders wordt.

 

Ruimte maken en loslaten

Als overheid en dan vooral gemeenten is het een uitdaging om ’los te laten’. De gemeente was zo gewend om alles voor ons burgers te regelen, dat hun beeld is ontstaan dat wat zij doen het beste is. En wij als bewoners zijn daardoor lui geworden. Maar onderhuids hebben we als bewoners best wensen waarvoor we ook zelf de handen uit de mouwen willen steken. In de meer dan 800 groene buurtinitiatieven die aangesloten zijn bij GroenDichterbij zie je dat als mensen op hun eigen plek iets gaan creëren, dat er dan sociaal van alles gebeurt. Mensen die elkaar niet kenden gaan samenwerken en gaan weer echt ‘samen leven’. Je merkt dat wij als bewoners verbaast zijn wat er allemaal mag en in veel gevallen helpt en stimuleert de gemeente ook nog om dit voort te zetten. Het is leuk en het werkt. Deze kracht in de samenleving zie ik ook terug in het grote succes van NLDoet van het OranjeFonds of Supporter van Schoon van Nederland Schoon. Wij burgers willen echt wel wat doen om onze leefomgeving mooier en gezelliger te maken. Dat hoeft niet alleen met vrijwilligers. We zien in buurten steeds meer een mix van vrijwilligers/zzp-ers. Met een bescheiden vergoeding doen zij het veelvoudige van wat je zou verwachten. Zij zijn trots en doen het voor elkaar en voor zichzelf. Deze mensen hebben maar een kleine stimulans en een beetje hulp nodig om door te gaan.

We mogen het zelf doen. En dat is leuk!

Volgens mij gaat deze beweging of verandering veel sneller dan we ons bewust zijn. Hoe vaker wij gevoed worden met discussies over topsalarissen en bonussen bij grote organisaties, hoe sterker het gevoel wordt ’we gaan het zelf doen’. Zelf doen, zonder grote geldstromen. In de systeemverandering naar de Energieke Samenleving zie je dat we afscheid aan het nemen zijn van de grote instituties. Gemeenten raken steeds beter ingespeeld hoe zij bewoners kunnen ondersteunen om hun eigen buurten mooier te maken en om hun lokale initiatieven, zoals energiecorporaties, verder te brengen. Ik vind dat wel een aanlokkelijk perspectief dat vol met kansen is voor ons allemaal.

 

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.