Scholen zijn rampzalig!

Wiki NME Podium
 

Scholen zijn rampzalig!

 Hak van Nispen tot Pannerden24 oktober 2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

Waar sturen we onze kinderen naar toe? Naar scholen met veel te warme leslokalen, tochtende ramen, een slecht binnenmilieu en speelpleinen van steen? Ja, daar sturen we onze kinderen naar toe. Met als gevolg een lagere leeropbrengst en lager welzijn van onze kinderen. Dat kan beter!

 

Gelijk aan het spreekwoord ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zou je moeten streven naar ‘een goede leeropbrengst in een goed schoolgebouw’. Helaas worden schoolgebouwen niet goed onderhouden omdat de juiste kennis vaak ontbreekt en het verdelen van taken niet op elkaar is afgestemd.

 

Directie: verantwoordelijk voor uitvoering beheer

De schooldirectie is verantwoordelijk voor het beheer binnen de school. Maar de specifieke kennis bij directeur en conciërge ontbreekt vaak omdat het niet hun kerntaak is. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de verwarming niet goed is ingesteld of dat brandveiligheid overdreven groot is aangelegd en weinig wordt gecontroleerd.

 

Bestuur: verantwoordelijk voor budget en planning

Het schoolbestuur draagt meestal zorg voor het budget en het groter onderhoud binnen de school. Vaak wordt daar erg voorzichtig (lees beknibbelend) mee omgegaan. Ondanks dat de verwarmingsketel erg onzuinig is kan die toch nog wel een jaartje mee. Zo kan een gemiddelde basisschool €5.000 per jaar besparen op de energiekosten bijna alleen al door goed ketel­management! Dat is gelijk aan de kosten van een dagdeel van een docent, wat nu niet te goede komt aan het onderwijs.

 

Gemeente: eigendom en groot onderhoud

En dan het groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. Op dit moment ligt dat bij de meeste basisscholen nog bij de gemeente. Door bezuinigingen bij de gemeente en de overdracht van het eigendom van gemeenten aan scholen per 1 janauri 2015 zien dat gemeenten het onderhoud nu al fors terugschroeven. Dus geen nieuwe kozijnen, dubbelglas, dakisolatie of schilder­werk! Hoe moet de school straks dat onderhoud zelf gaan doen voor € 15/m2?

 

Verandering 1 januari 2015!

Per 1 januari 2015 wordt het beheer helemaal overgedragen aan de scholen zelf. Zij krijgen dan € 15/m2 (inclusief de BTW van 21%! die scholen voor onderhoud moeten betalen) voor het groot onderhoud aan de buitenkant. Het achterstallig onderhoud, de verkeerde zuinigheid en een gebrek aan expertise baren mij zorgen.

Je kunt wel uittekenen wat er gebeurt: scholen gaan eerst sparen en zullen heel zuinig zijn in hun bestedingen. Met als consequentie verdere verslechtering van het onderhoud, een slechter leerklimaat en dus een lager leerrendement.

 

Behoorlijk bestuur

Ik zou het behoorlijk bestuur vinden als mijn gemeente haar verantwoordelijkheid neemt door op 1 januari 2015 de scholen goed onderhouden over te dragen aan de schoolbesturen. En dat zij door de bezuinigingsdruk niet het onderhoudsprobleem doorschuiven naar de scholen.

 

Ik zou het toejuichen als schoolbesturen en –directies de kennis opbouwen inzake beheer. Daarbij kunnen zij goed samenwerken met spelers als Grontmij, Optivolt, Stichting Duurzame Scholen en hun vertegenwoordigers als de vereniging van schoolleiders AVS, PO Raad en VO-Raad.

 

Kunnen we geen voorbeeld nemen aan de bouwende partijen die samen energieneutrale woningen bouwen en renoveren? Kunnen bouwende partijen die samen met schoolbesturen een deal maken om scholen op te knappen: het levert werk op, het bespaart energie en vermindert de CO2-uitstoot en zorgt voor een betere werk- en leeromgeving.

 

Ik steun van harte de oproep die Maxime Verhagen van Bouwend Nederland hierover doet! We hebben nog ruim een jaar de tijd, laten we die tijd en het beheerbudget nuttig besteden ten behoeve van onze kinderen.

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.