Shaping the future we want

Wiki NME Podium
 

Shaping the future we want

Linda IJmker11 november 2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

Op de eerste dag van de UNESCO Conferentie voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling wordt terug gekeken op de resultaten van 10 jaar Leren voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De opening speeches van Irina Bokova, algemeen directeur van UNESCO en de kroonprins van Japan benadrukken het belang van educatie. Duurzamere manieren van consumeren en produceren vragen een andere manier van denken, waarden en vaardigheden. Dat begint met leren. De verhalen van Prinses Lalla Hasnaa van Marokko en Achim Steiner (VN Milieuprogramma) spreken me vooral aan. Met concrete voorbeelden laten ze zien hoe educatie bijdraagt aan een betere leefomgeving.

 

Rapport

In het vandaag gepubliceerde rapport Shaping the Future we want wordt uitgebreid teruggeblikt op de afgelopen 10 jaar. Vol cijfers en voorbeelden vanuit primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs, kinderopvang, non formele en informale educatie en bedrijfsleven. 66% van de deelnemende landen heeft op national niveau een strategie en educatie. Toch zijn er genoeg uitdagingen; bijvoorbeeld zorgen dat beleid voor onderwijs en inhoudelijke thema’s (energie, biodiversiteit etc) beter op elkaar worden afgestemd.

Maar ook het systematisch borgen van leren voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs (van peuter to post-doc) en het trainen van docenten en begeleiders daarin. De problemen waar we voor staan (biodiversiteit, milieuvervuiling, opraken hulpbronnen, oneerlijke handel etc) zijn te complex en te groot om duurzaamheidseducatie te laten afhangen van een individuele gemotiveerde docent.

 

Ook uitdaging voor Nederland

Meerdere keren komen deelnemers bij me langs bij de GroenGelinkt tentoonstelling om hun waardering uit te spreken voor hoe Nederland met duurzaamheidseducatie omgaat. We voldoen aan veel van de punten waarop internationaal gemonitord wordt via o.a. het programma DuurzaamDoor en de talrijke initiatieven van scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven etc van onderop.

 

Toch leg ik uit dat ook wij voor dezelfde uitdagingen staan als die worden genoemd in het rapport. De kerndoelen voor het onderwijs ten aanzien van zorg voor natuur, milieu en burgerschap zijn in mijn ogen te algemeen verwoord.

 

Het is niet voor niets dat de GroeneGeneratie oproept tot meer duurzaamheid in het curriculum. Een kamermeerderheid is inmiddels voor. Aan het kabinet de opdracht om een krachtig antwoord te formuleren op zowel deze internationale oproep als die van 41 jongerenorganisaties in Nederland.

 

Linda blogt op persoonlijke titel. Volg GroenGelinkt in Japan ook op Twitter (@groengelinkt) of like GroenGelinkt op Facebook.

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.