Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

Wiki NME Podium
 

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

Hak van Nispen tot Pannerden14 september 2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

In het advieswerk krijg je regelmatig een vraag van een opdrachtgever om een concreet product te maken. Het liefst een kort rapport waarin beschreven staat wat ze moeten doen en dan zal het allemaal wel goed komen. De praktijk leert dat het proces om te komen tot een document en vervolgens het proces om daar iets mee te doen, eigenlijk hetgeen is war het advieswerk om gaat.

 

De vraag achter de vraag

Nu is het vaak zo dat de vraag die aan jou als adviseur gesteld wordt niet echt de vraag is die de opdrachtgever wil stellen. Dus je moet eerst echt met elkaar contact maken om goed te verstaan wat de opdrachtgever echt wil. Dan blijkt in veel gevallen da de opdrachtgever wil dat er iets verandert. En dat er dus een proces moet komen dat er zorg voor draagt dat die verandering op gang komt.

 

Hoe kan ik veranderen?

En dan wordt het lastig. Want veranderen gaat niet zomaar. Het betekent dat je afscheid moet nemen van een oude vertrouwde situatie. En dat je die oude situatie moet inruilen voor iets wat nog grotendeels onbekend is. Dat afscheid nemen van het oude doet pijn. Het is een vorm van een rouwproces dat je doormoet. Maar kan en wil je dat eigenlijk wel?

 

Veranderbereidheid en veranderpotentieel

In een cursus die in begin jaren negentig heb gevolgd werd bij verandermanagement een onderscheid gemaakt in ‘veranderbereidheid’ en ‘veranderpotentieel’. Dus wil iemand veranderen en kan iemand veranderen. Het is uitermate nuttig om je die vragen te stellen alvorens je een proces gaat inrichten. Wij kunnen wel vinden dat alle bewoners hun huizen energieneutraal moeten maken, maar hoe reëel is dat? Immers wil die bewoners wel allerlei verbouwingen aan zijn/haar huis en is die nieuwe situatie eigenlijk wel aantrekkelijk? Veel mensen voelen niet de directe urgentie om iets aan hun huis te doen -zelfs niet bij regulier onderhoud-, omdat ze gewoon weg niet weten waarom ze dat moeten doen. Hun ‘bereidheid’ is dan laag. Neem je daar nog eens in mee dat ze financieel moeten investeren en keuzes moeten maken uitleveranciers, dat haken ze af omdat ze het gewoonweg niet kunnen. Hun’ veranderpotentieel’ is dan laag.

 

Veranderen gaat stap voor stap

In mijn ogen heeft het dan ook geen zin om direct met grote beelden te schermen. We horen het al te vaak ‘wat we nu doen is verkeerd, het moet helemaal anders’. Misschien is dit ook wel zo, maar dat zal niet automatisch leiden tot en gevoel van urgentie en dus handelingen bij bewoners. Als wij zien dat een huidige weg een doodlopende weg is (denk aan fossiele energie), dan is eh in mijn ogen de uitdaging om bewoners mee te nemen in hun eerste stap. Ik ben van mening dat zij pas als zij de eerste stap gezet hebben kunnen overzien hoe hun tweede stap eruit ziet. En zo kunnen we hen helpen om een draai te maken. De bereidheid groeit en het potentieel van de kleine stappen is overzichtelijk. Uiteindelijk ‘zijn we net mensen’ met onze menselijke gevoelens.

Ik wens u een goede reis in het land van verandering, te beginnen met ‘de grootst mogelijke kleine stap’.

 

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Meer duurzame scholen noordelijke provincies door samenwerking

13-02-2017 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Mars Ambassador Program

05-12-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Buurtbaten

13-06-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Stan Frijters

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

07-03-2016 - Stan Frijters, Projectleider/docent Stoas Vilentum Hoogeschool

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Groen Gaat Goed

15-02-2016 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Veranderen door de ‘grootst mogelijke kleine stap’

14-09-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Sociale verzorgingsstaat of een sociale samenleving?

27-07-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Bart de Koning

Cursus Peuters in het Wild

18-05-2015 - Bart de Koning, Natuur is een feest

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Samen leven in de energieke samenleving

04-05-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Reisleiders in Duurzaamheid

16-03-2015 - Hak van Nispen tot Pannerden, directeur SME Advies

 

Jeroen Onck

NME make-over

22-01-2015 - Jeroen Onck, Senior adviseur Utrecht Natuurlijk

 

Jan van Boeckel

Artbased environmental education

24-12-2014 - Jan van Boeckel, Adjunct and Program Director in Design Theory at Iceland Academy of the Arts

 

Vivian Siebering

Bomen groeien níet tot in de hemel

14-11-2014 - Vivian Siebering, Eigenaar ViSie Training & Advies

 

Linda IJmker

Laatste dag UNESCO Conferentie

12-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

Shaping the future we want

11-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Linda IJmker

GroenGelinkt in het Japans

09-11-2014 - Linda IJmker, Manager GroenGelinkt

 

Jeroen Onck

Natuur biedt leerzame perspectieven. NME omarmt “Leren van de natuur”

20-08-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Petra Jansen, Farasha Educatief

Een andere blik op een betere wereld

14-07-2014 - Petra Jansen, Farasha Educatief , Petra Jansen werkt bij Veldwerk Nederland, geeft les op de Marnix Academie en heeft een eigen bedrijfje Farasha Educatief. www.farasha-educatief.org

 

Chantal Overgaauw

Regels frustreren vergroening buitenruimte

03-07-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Hak van Nispen

Meestribbelaars

16-06-2014 - Hak van Nispen, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Education and citizen science

24-05-2014 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

A.A. Mabelis (Bram)

Vrije tijdsbesteding van kinderen

24-04-2014 - A.A. Mabelis (Bram), Externe medewerker, Alterra Wageningen UR

 

Chantal Overgaauw, Woordlicht

Regen

12-02-2014 - Chantal Overgaauw, Woordlicht, communiceert over natuur en NME, traint docenten/pedagogisch medewerkers en neemt kinderen mee naar buiten.

 

Jeroen Onck

Nieuwjaarsfabel

06-01-2014 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

Jeroen Onck

De ongemakkelijke nuance

17-11-2013 - Jeroen Onck, Senior consulent natuur, milieu en duurzaamheid bij Gemeente Utrecht

 

 Hak van Nispen tot Pannerden

Scholen zijn rampzalig!

24-10-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Hak van Nispen tot Pannerden

Eerste dinsdag van september is nieuwe Prinsjesdag

02-09-2013 - Hak van Nispen tot Pannerden, Directeur SME Advies

 

Arjen Wals

Why sustainability cannot and should not be taught: a call for reflexivity, transformation and deep learning in turbulent times

04-03-2013 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Fifty Shades of Green – why the Green Economy cannot be business as usual and ESD cannot be education as usual…

01-11-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Arjen Wals

Action Research & Community Problem Solving and The Acoustics of Social Learning

21-09-2012 - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development

 

Jeroen Onck

Nestwarmte, duurzame bron van energie?

29-06-2012 - Jeroen Onck,

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.