Chat-etiquette

Bekijk hier de chat-etiquette en geoorloofde afkortingen

Wiki NME Podium
 

 

Chat-etiquette:

 • Schrijf niet alleen met HOOFDLETTERS, DAT IS HETZELFDE ALS SCHREEUWEN.
 • Blijf niet herhaaldelijk eenzelfde boodschap versturen.
 • Wacht steeds met antwoorden tot je een reactie hebt van je gesprekspartner.
 • Steeds 1 vraag tegelijk.
 • Gebruik geen racistische teksten of leuzen, en gebruik zomin mogelijk opmerkingen waarvan je weet dat anderen die als kwetsend kunnen ervaren.
 • Gebruik geen scheldwoorden.
 • Geen privé-boodschappen tussendoor.
 • Geen grappen en grollen tijdens het chatten (:-)).
 • Houd kritiek zakelijk. Zeg: "Dat is niet juist, omdat ..." of "Dat ben ik niet met je eens, want ..." en geen opmerkingen als "Dat is dom van je" of "Wat een onzin".
 • Wie zich niet aan het bovenstaande houdt, wordt uit de chat verwijderd.


Geoorloofde afkortingen:

 • F2F: face-two-face (oftewel face-to-face), voor real life communicatie.
 • CU: see you, de groeten.
 • afkortingen die specifiek zijn voor het vak (NME, LNV, etc.)
 • Emoticons:

:-)    Een vrolijk, (glim)lachend gezichtje.
;-)    Een knipogend gezichtje, waar normaal een echte knipoog gegeven zou worden.
:*-)   Een huilend maar blij gezichtje: huilen van geluk.
:-(     Een ongelukkig gezichtje: de chatter is het niet eens met wat er werd gezegd, is ongelukkig,

        of heeft gewoon een slecht humeur.
:*-(   Een huilend, ongelukkig gezichtje: de chatter is heel erg verdrietig.
:-|     Een ongeďnteresseerd gezichtje: het maakt de chatter niet uit.
|-I     Een slapend gezichtje: de chatter slaapt (evt.: "van verveling").
:->    Een sarcastisch gezichtje: na een sarcastische opmerking.
>:->  Een duivels gezichtje: na een duivelse (evt.: "duivelsgemene") opmerking.
>;->  Een knipogend duivels gezichtje: na een "ontuchtige" opmerking.
:-7    Een scheef-lachend gezichtje: na een scheve, verdraaide opmerking.

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.