Chatsessie met Chris Maas Geesteranus en Ruud Maarschal

Verslag van de éérste live chat met als thema 'NME Internationaal' op 12 okotber...

Wiki NME Podium
 

Chatsessie met Chris Maas Geesteranus en Ruud Maarschall

Donderdagochtend 12 oktober heeft de éérste live chatsessie plaats gevonden op podium online met als thema ‘NME Internationaal’.
De chat heeft een aantal interessante discussiepunten opgeleverd, die mede de basis gaan vormen voor een meerjarenvisie NME Internationaal. Ook werd de suggestie gedaan om (lekker ouderwets!) een rondetafelconferentie te organiseren. Bij dezen roepen Chris en Ruud iedereen die over deze meerjarenvisie wil meedenken, op om hun een e-mail te sturen.

De sessie van vanochtend is volledig na te lezen. Klik hier.

 

Wat kan beter bij een volgende chatsessie?

 

Inhoudelijk:

  • Van te voren een strakker protocol opstellen.
  • Deelnemersaantal beperken, eventueel verdelen in kwartieren of half uur.
  • Thema waarover gechat wordt, begrenzen.
  • Groter scherm en meer ruimte om tekst in te tikken.
  • Deelnemers die er later bijkomen, de mogelijkheid bieden om de gehele chat tot nu toe te volgen.

Daarnaast hebben we alle technische mankementen van deze sessie op een rijtje gezet, zodat het voor een volgende keer allemaal perfect in/op orde zal zijn!

Mocht u naar aanleiding van deze of eerdere chat opmerkingen of suggesties hebben: mail ze naar ons.

Tot slot willen we hierbij Chris Maas Geesteranus en Ruud Maarschall van harte bedanken voor hun inzet en bijdrage! Ook willen we de mensen bij Matchpoint Internet BV bedanken voor het standby zijn - en heel wat meer dan dat! -. En last but not least: dank aan de deelnemers aan deze chatpartij!

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.