Column

Wiki NME Podium
 

Over de grens

Dit is een nieuwe rubriek in PodiumOnline. Hij zal gaan over mondiale vraagstukken die voor natuur- en milieueducatie van belang kunnen zijn en over NME-ontwikkelingen her en der in de wereld. Mogelijk gaat het dus concreet over mondiale themaīs in de educatie of over samenwerking tussen landen. Wij, Ruud Maarschall en Chris Maas Geesteranus, hopen dat het u boeit. Net zoals Ca en Mu (vroegere column in de Volkskrant) hebben we een gezamenlijke naam: ErEs. De auteur, die iedere keer wisselt, wordt in vet gedrukt.

 


Reacties? Heel graag. Mail naar kenniscentrum@ivn.nl

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.