9 februari bijeenkomst Nieuwe Maatschappelijke Energie

Wiki NME Podium
 

9 februari bijeenkomst Nieuwe Maatschappelijke Energie

Een Gelderland dat duurzaam denkt en doet. Een mooi wensbeeld voor

nu en in de nabije toekomst. Met een toenemende noodzaak voor duurzame maatregelen en

oplossingen wordt het tijd om te handelen. De overheid (provinciaal en lokaal) kan haar duurzame doelstellingen niet verwezenlijken zonder draagvlak bij en betrokkenheid van

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Hiervoor zijn de inzet van onder

andere communicatie, educatie en participatie essentieel.

 

Natuur- en milieuorganisaties kunnen de provinciale en lokale overheden hierbij ondersteunen. Er zijn goede voorbeelden die inspireren. En het is een kwestie van je blik verruimen en echte samenwerking zoeken. Noem

het ‘out of the box denken’, elkaar aanpreken en samenwerken.

 

Graag nodigen wij u, bestuurders, beleidsmedewerkers, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Gelderland, uit om op donderdag 9 februari duurzame ambities te vertalen

naar succesvolle duurzame initiatieven. Met een inspirerend programma laten we zien dat een gezamenlijke nieuwe aanpak voor educatie en communicatie prachtige kansen biedt voor Nieuwe Maatschappelijke Energie voor een Duurzaam Gelderland.

 

Datum: Donderdag 9 februari 2012

Tijd: 11.00 tot 15.00 uur

Locatie: Watermuseum Arnhem, Zijpendaalseweg 26-28,

6814 CL ARNHEM

(op 5 minuten loopafstand van Arnhem Station)

 

Programma ‘Nieuwe Maatschappelijke Energie voor een Duurzaam Gelderland’

• 10.30: Ontvangst

• 11.00: Welkom door dagvoorzitter Jean Eigeman

• 11.10: Inspiratiedebat aan de hand van verhalen van:

Annemieke Traag, gedeputeerde Milieubeleid, Klimaat & Energie, Provincie Gelderland

prof. Jan Rotmans, voorzitter Stichting Urgenda

Ron König, wethouder gemeente Rheden

• 12.10: Kompas(sie) voor Nieuwe Maatschappelijke Energie voor een Duurzaam Gelderland

• 12.30: Lunch

• 13.15: Zoektocht naar kansen en allianties voor de beleidsthema’s:water, energie, voedsel/vitaliteit en afval.

• 14.30: Afsluiting

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 2 februari via dit digitale aanmeldformulier of door een mailtje te sturen naar IVN Consulentschap Gelderland, cnme.gelderland@ivn.nl Een onderdeel van het programma is het verkennen van kansen en allianties op een viertal beleidsthema’s. Geef bij uw aanmelding s.v.p. het thema van uw voorkeur door.

 

Wij zien u graag op 9 februari!

Vereniging Gelderse NME centra

IVN Gelderland

Vereniging Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling

Provincie Gelderland

Agentschap NL – Programmabureau NME

 

 

 

 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.