Aanvalsplan NME in Noord-Holland

Wiki NME Podium
 

Aanvalsplan NME in Noord-Holland

 

Dit aanvalsplan is de eerste stap van het werkveld in Noord-Holland om NME sterker te profileren en te positioneren en nog beter aan te sluiten bij de (lokale) bestuurlijke vraag en beleidsdoelstellingen. Het is een werkdocument dat het werkveld in 2010 verder vormgeeft. Bij de concretisering van dit plan, betrekt zij nadrukkelijk zoveel mogelijk spelers uit het werkveld (professionals en bestuurders/financiers). Het doel van deze betrokkenheid is het vergroten van het draagvlak, dat onmiskenbaar nodig is voor een efficiënte en effectieve uitvoering.

 

Download hier 'De schouders eronder!, het aanvalsplan NME in Noord-Holland' (2009).

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.