Scholen voor Duurzaamheid in Noord-Holland

Wiki NME Podium
 

Scholen voor Duurzaamheid

 

Deelnemen aan projecten van Scholen voor Duurzaamheid...

 

...betekent voor docenten en leerlingen op een praktische en belevende manier werken aan competenties en SLO-kerndoelen. Leerlingen leren met hoofd, hart en handen in de eigen omgeving.

 

Voor overheid en bedrijfsleven biedt het programma een praktische methode om beleidsdoelen te behalen en op inhoudelijke wijze in contact te komen met het Voortgezet Onderwijs. Door maatwerk te leveren, biedt IVN de opdrachtgever een praktisch en laagdrempelig podium voor interactie met jongeren rond het gekozen onderwerp.

 

Kijk hier voor meer informatie over het project in de provincie Noord-Holland.

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.