Trendwatchonderzoek NME Utrecht

Wiki NME Podium
 

Trendwatchonderzoek NME Utrecht

 

Het programmateam Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de provincie Utrecht heeft het NME Trendwatch-onderzoek uit laten voeren door een externe adviseur. Het onderzoek richt zich op de verschillende trends en ontwikkelingen die consequenties hebben voor de NME-programma’s van gemeenten en andere organisaties. Tientallen organisaties verzorgen in de provincie Utrecht NME voor scholieren en burgers in de verschillende gemeenten.

 

Kansen voor duurzame economie

Extern adviseur Harm Blanken (Bureau Zet, ex-NovioConsult), die het onderzoek uitvoerde, constateert bij provincies, gemeenten, bedrijven en burgers een blijvende belangstelling voor duurzame ontwikkeling: een mengeling van bezorgdheid om de aarde, maar vooral het zien van kansen voor een duurzame economie. Recente college-akkoorden van gemeenten en de provincie Utrecht noemen thema’s als klimaatneutrale gemeente, duurzame energieopwekking, agrarisch natuurbeheer en gezonde mobiliteit. 

 

Trends

De terugtrekkende overheid bezint zich op kerntaken, bezuinigt fors en gelooft meer in de verantwoordelijkheid van burger en bedrijf. 'Maar je ziet dat betekenisvolle ervaringen zoals natuurbeleving, streekproducten en authenticiteit een hogere waardering krijgen', aldus Blanken. Het rapport signaleert daarnaast schaalvergroting bij NME. 'Om de versnippering van het NME-veld tegen te gaan spreekt men steeds meer over 25 tot 40 sterke regionale netwerken met duidelijke loketten en specialisaties. Het onderwijs kent ontwikkelingen waarop NME-pedagogiek zou kunnen inspelen: hoe kan bijvoorbeeld NME helpen bij het verbeteren van reken- en taallessen?'

 

NME als beleidinstrument

Het programmateam CDO moet die netwerkvorming ondersteunen. Werken met een programma met doelen en een duidelijke taakverdeling is een goed middel voor deze netwerkvorming: overleg wordt doelgericht en onderweg wordt de benodigde kennis opgedaan en uitgewisseld. Bestuurders moeten meer zien dan het eenzijdige imago van NME. NME is niet alleen natuureducatie op school, maar ook een instrument om beleidsdoelen te helpen realiseren, zo concludeert het rapport. Bestuurders zouden de eigen NME-organisatie als preferred supplier moeten inschakelen bij beleidsgerelateerde communicatie. Blanken: 'Waarom een extern communicatiebureau inhuren, als je de deskundigheid in huis hebt?'

 

Maatwerkstrategie

De provincie Utrecht heeft voor dit onderzoek beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit programma NME. Deze financiële ondersteuning om een extern bureau in te schakelen is één van de instrumenten van de maatwerkstrategie. Programma NME ondersteunt provincies namelijk met verschillende instrumenten zodat elke provincie samen met mede-overheden en uitvoeringsorganisaties kan werken aan visieontwikkeling en het creëren van een toekomstbestendige NME-infrastructuur. De NME-maatwerkstrategie stimuleert dat overal in Nederland bestuurders gebruik maken van NME als beleidsinstrument en dat burgers toegang hebben tot NME. De vraag van de provincie Utrecht sluit hier naadloos op aan. Het programmateam gaat het Trendwatch-onderzoek straks gebruiken als communicatie-instrument richting bestuurders binnen de provincie en NME-organisaties om daarmee de samenwerking een flinke impuls te kunnen geven. Bovendien kunnen andere provincies uit deze informatie hun voordeel halen.

 

Download het rapport

> Trendwatchrapport NME Utrecht (2011) - samenvatting

> Trendwatchrapport NME Utrecht (2011)

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.