Enquete leskist 'Kikkerpad' - voor scholen

Onderzoek naar ervaringen van scholen met leskist ´Kikkerpad´.

Wiki NME Podium
 

Enquete leskist 'Kikkerpad' - voor scholen

In het kader van het programma STROOM!, een samenwerking tussen Provincie, waterschappen en NME-centra in Zuid-Holland rond water- en energieeducatie, is de leskist 'Kikkerpad' ontwikkeld. IVN onderzoekt in opdracht van 'STROOM!' het huidige gebruik 'Kikkerpad' en de mogelijkheden om dit gebruik te verhogen.

 

Invullen kan tot en met 1 november 2013.

 

 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.