Inspiratiedag Stiltebeleving

Wiki NME Podium
 

Inspiratiedag Stiltebeleving

Stilte is meer dan alleen afwezigheid van geluid. Stilte is een oerkwaliteit, die de mens nodig heeft om tot rust en tot zichzelf te komen.  Stilte heeft een positief effect op natuur en mens. In de natuur beïnvloeden geluiden het faunaleven. Voor de mens kosten geluiden onbewust energie. In ons hedendaagse drukke leven is stilte en rust vaak ver te zoeken. Juist daardoor zien we een groeiende behoefte aan stilte en rust. Veel mensen zoeken dit in de natuur. Stilte is een kwaliteit die je niet alleen moet horen maar ook beleven. Daar willen we op deze inspiratie-trainingsdag graag uitgebreid op ingaan.

Inspiratie-trainingsdag

Op zaterdag 15 september organiseren we een inspiratiedag Stiltebeleving voor vrijwilligers die bezig zijn met natuur en milieueducatie in de provincies Zuid Holland en Noord-Holland. Er komen allerlei werkvormen aan bod die ondersteunend zijn om met een groep mensen buiten in de natuur stilte te kunnen beleven. Deze werkvormen zijn geschikt om in bestaande natuuractiviteiten op te nemen. Ook is het mogelijk met de ervaringen, handvatten en tips van deze dag zelf een programma rond stilte te organiseren, bijvoorbeeld op de Dag van de Stilte die plaats zal vinden op zondag 28 oktober. 

Het wordt een praktische dag speciaal voor mensen die in de natuur met groepen kinderen of volwassenen werken. Het is dus géén meditatiedag. De dag wordt inhoudelijk verzorgd door Petra Speelman en Agnes Meijs en georganiseerd door de IVN werkgroep DKV-ZH.

Programma (voorlopig)

09.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Welkom

10.10 uur  Aspecten van stilte in natuurbeleving, Petra Speelman

10.30 uur Het veld in! Stiltebeleving werkvormen

12.15 uur Lunch (zelf brood meenemen)

13.00 uur Stiltewerkvormen

15.00 uur Gezamenlijke terugblik op de dag en vooruitblik op de toekomst.

16.00 uur Afsluiting

Locatie

De werkschuur van Natuurmonumenten aan de rand van de  Nieuwkoopse Plassen!

Inschrijven en informatie

Je kunt je inschrijven via consulentschap.zuidholland@ivn.nl o.v.v. naam, de organisatie waarbij je vrijwilliger bent, adres, (mobiele) telefoon, emailadres.

Inschrijven graag zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 1 september.

Meer informatie? Mail naar genoemd mailadres of bel naar 070- 3023030, Peter Mol. Na aanmelding ontvang je begin september meer informatie.

Kosten

Als bijdrage in de kosten wordt 5 euro per persoon gevraagd.

 

 

 
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.